تبلیغات
وبلاگ شخصی هادی رستمی
ضبط آهنگ واران ( باران )

سال 1382 آهنگی بر روی یکی از اشعار استاد پرتو کرمانشاهی (برشن دواره برشن) ساختم.آهنگ در دستگاه چهارگاه ساخته شده و از گوشه های درآمد، زابل، حصار، مخالف،تشکیل شده است.متاسفانه این شعر از طرف صدا و سیما تصویب نشد.به لحاظ عدم تمکن مالی توان ضبط خصوصی نداشته و مجبور به تغییر شعر شدم.خوشبختانه استاد محمدرضا فتاحی(تندر) بر سر بنده حقیر منت گذاشته و زحمت سرودن شعری جدید باعنوان "واران" و با همان قالب و وزن را متحمل شدند.بسیار ازشان سپاسگزارم.سرانجام سال گذشته شعر واران تصویب شد و تصمیم گرفتم که افتخار همراهی استاد عبدالرضا تنهایی را در کنارم داشته باشم.بنابراین تنظیم کار را بر عهده گرفتند.اکنون مراحل ضبط کار در حال طی شدن است.امید که به زودی تقدیم دوستداران موسیقی اصیل ایران زمین  و به ویژه کرد زبانان عزیز گردد.

 باشد که مقبول طبع بلندتان افتد.
?